Uyum Eğitimi
Genel Müdürlüğümüzde yeni göreve başlayan personele yönelik Uyum Eğitimi, 16-19 Aralık 2019 tarihleri arasında, iki grup halinde düzenlenmiştir.  
 
Fotoğraflar