Misyon & Vizyon
Misyon
Misyonumuz; hâlen yürütülmekte olan adalet sisteminde evrensel değerlere sahip ve  milli değerlere saygılı bir şekilde ülkemizin adalet mekanizmasının toplum açısından en üst düzeyde işlemesi için bilgi teknolojilerini etkin, kaynakları daha verimli kullanmak suretiyle kaliteli ve güvenli bir şekilde her zaman ve her yerden ulaşılabilen, mekandan bağımsız e-adalet hizmetlerini sunmaktır.


Vizyon
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı doğrultusunda;hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin gereklerine bağlı olarak ve çağımızın küresel anlamda dijital dönüşüm içeren bir çağ olduğu bilinciyle büyük veri ve yapay zeka teknolojileri de dahil olmak üzere teknolojinin tüm dallarını etkin ve verimli kullanarak özgün, güvenilir, hızlı ve şeffaf şekilde tüm yargı birimlerinin faaliyetlerinde kullanacağı bilişim sistemini kurmak.