UYAP Mart Ayı Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti

UYAP Mart 2020 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

Bu güncelleme ile 586 madde üzerinde çalışma yapılarak sisteme yansıtıldı. 

Yükleme esnasında Genel Müdürümüz Sayın Ali ERDEM, Genel Müdür Yardımcılarımız Sayın Mehmet DEMİRALP ve Sayın Mehmet Murat TUZCU, Daire Başkanlarımız ve Tetkik Hâkimlerimiz; çalışmaları yakından takip ederek görevli personelden bilgi aldı. 

Yükleme sonucunda; 

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araç tescil işlemleri Noterler Birliğine devredilmiş olup, Adalet Bakanlığı olarak yargı birimleri tarafından araçlar için verilen tedbir kararlarının anlık olarak Noterler Birliğine iletilmesi sağlandı.
 2. HSK Teftiş Kurulu tarafından birimlere ait iş cetveli sayılarının geçmişi de kapsayacak şekilde alınması ve özellikle derdest dosya sayılarının artış ya da azalış grafiklerinin alınması amacıyla raporlama ekranı hazırlanarak sayısal raporların alınması sağlandı.
 3. Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki ihbar dosya türü için tevzi sistemi kurularak ihbar dosyasına kaydedilen taraf sıfatına göre tevzi puanının, Cumhuriyet Savcısının büro tevzi puanına eklenmesi sağlandı.
 4. HSK tarafından ilk derece mahkemelerine ilişkin performans ölçüm raporunun alınabilmesi sağlandı.
 5. Emniyet tarafından gönderilen ve görüntülenmesine izin verilen parçalı evrakların Avukat/Vatandaş Portal üzerinden görüntülenmesi aşamasında yaşanan problemler giderildi.
 6. Editörde görme engelli vatandaşların menülere ulaşımının sağlanması için menü değişikliği yapıldı.
 7. Bazı Windows sürümlerinde editörün açılmamasına neden olan editör masaüstü kurulum yapısı değiştirildi.
 8. Standart dosya plan yapısı altyapı çalışmaları tamamlandı.
 9. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü atama ekranlarına rotasyonla atama ile ilgili özellikler eklendi.
 10. Avukat Portal - Vekâletname İşlemleri sekmesinde İcra dosyalarına gönderilebilecek evrak türlerine "Haricen Tahsil Bildirimi Talebi, Maaş Bilgisi Evrakı, Temlikname, Temlik Bilgisi Girişi Talebi" evrak türlerinin eklenmesi sağlandı.
 11. Avukat Portal - İcra dosyaları sorgulandığında açık olan dosyalarda takibe ilişkin bilgilerin UYAP'taki şekliyle gösterilmesi sağlandı. (Örnek; Dosya durumu “Açık (Birleşme: ….)” veya “Açık (Durdurulmuş: Diğer)” )
 12. Vatandaş Portal Bilgi Sistemi üzerinden Anayasa Mahkemesine yapılan Bireysel Başvuruların sorgulanabilmesi sağlandı.
 13. Türkiye Barolar Birliği tarafından tutulan avukat bilgileri kapsamında kişinin T.C. Kimlik Numarası ile aktif avukat olup olmadığının sorgulanmasına dair gerekli servis çalışması tamamlandı.
Fotoğraflar