UYAP Haziran Ayı Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti

UYAP Haziran 2020 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak 26 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

Bu güncelleme ile 722  madde üzerinde çalışma yapılarak sisteme yansıtıldı. 

Yükleme esnasında Bakan Yardımcımız Sayın Uğurhan KUŞ Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti. 

Yükleme sonucunda; 

 1. HSK Teftiş Kurulu tarafından birimlere ait iş cetveli sayılarını ve derdest dosya sayılarındaki artış ya da azalış grafiklerinin alınmasını sağlayan harita görselinde istatistik ekranı hazırlanmıştır.  Derdest dosya sayısındaki artış oranına göre haritada yapılan renklendirmeler ile artış sayısının fazla olduğu il, ilçe ve adliyelere dikkat çekilerek 360 derece bakışla birimlere ait iş yoğunluğu hakkında bilgilendirme sağlanmıştır. Bu rapor ekranı sayesinde, mahkemelerin performans ölçümünün anlık olarak hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır.   
 2. Fezleke evraklarının da elektronik ortama taşınmasıyla UYAP-EKİP projesi kapsamında Emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı birimleri, yargı birimleri ve icra daireleri arasında gerçekleştirilen evrak ve bilgi akışı tamamen elektronik ortama taşınmıştır. Böylece fiziki evrak düzenlenmesinde insan faktöründen kaynaklanan hataların azalması ile zaman ve işgücü kaybının önüne geçilerek işlemlerin saniyeler içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
 3. Avukatın haciz koyan icra dairesine, UYAP üzerinden göndereceği talep sonrası borçlunun alacaklı olduğu diğer dosyalardaki alacağına, icra dairesi tarafından online haciz konulması sağlanmıştır. Bu işlem sayesinde dosya alacağına haciz işleminde yapılan yazışmalara ve haciz işleminin ilgili icra dairesi tarafından yapılmasının beklenmesine gerek kalmamıştır.
 4. Avukat Portal üzerinden 89/1 haciz ihbarnamesi gönderimi ile araç, tapu, banka, posta çeki hesabı, maaş, SGK haciz taleplerinin sınıflandırılmış ve ön tanımlı olarak icra dairesine gönderilmesi sağlanmıştır. Avukat Portal "Borçlu Bilgileri" menüsünden "Haciz Talebi Gönder" ekranı aracılığıyla gönderilmesi halinde tanımlı haciz talepleri icra dairesi tarafından da daha hızlı şekilde haciz tatbik edilmesi sağlanmıştır.
 5. Avukat ve Vatandaş portal üzerinden ilgililerin arabuluculuk başvurusu yapması için adliyelere gitme zorunluluğu kaldırılarak online başvuru yapılabilmesi ve büro tarafından arabulucuya dosya ataması yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.
 6. Yargı reformu çerçevesinde yapılan yasama çalışmaları kapsamında Tüketici davalarının arabuluculuğa tabi olması konusunda teknik çalışma tamamlanmış olup mevzuat değişikliği sonrasında kullanıma açılacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 7. Avukat Portaldan açılan ilamlı takip açılışında mahkeme ilamının yanında, Noter Evrakı, Tüketici Hakem Heyeti Kararı, Arabuluculuk ve Diğer ilamlı takip türü seçenekleri de eklenmiştir.
 8. Vatandaş Portal ve Avukat Portaldan hukuk değişik iş dosyalarına sadece davacı taraf ve vekili için erişim olanağı getirilmiştir. Böylece hukuk değişik iş dosyalarının takibi için adliyeye gitme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca tüm tarafların hukuk değişik iş dosyalarına vekaletname gönderme imkanı getirilmiştir.
 9. Vatandaş Portal ve Avukat Portaldan yapılan İdari Para ve Trafik Para Cezaları itirazlarının Vekaletname Harcı Ve Baro Pulu ödemelerinin adliyelere gitmeden online ödenebilmesine olanak sağlanmıştır.
 10. Ceza Hazırlama ve Hüküm Hazırlama Sisteminde yapılan ceza hesaplama, artırım, para cezasına çevirme gibi sonuç cezasının hesaplanmasına yardımcı hukuki bağlayıcılığı olmayan basit bir ceza hesap makinesi uygulaması hazırlanarak UYAP sistemine entegre edilmiştir.
 11. SGK sorgu raporunda işveren kuruma ilişkin SGK İşyeri, Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgilerinin yer alması sağlanmıştır. Bu sayede mahkemelerin ihtiyaç duyduğu SGK bilgilerine yazışma yapılmaksızın erişim sağlanmıştır.
 12. Hastalık raporları giriş ekranında iyileştirmeler yapılarak kontroller eklenmiş ve usulsüz rapor girişlerinin engellenmesi sağlanmıştır.
 13. Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere bürolarının “İletişim Tespiti Talebi” ve “Cihaz Hat Abonelik Bilgilerinin Tespiti” taleplerinin yazışmaya gerek kalmaksızın UYAP üzerinden online yapılabilmesi sağlanmıştır.
 14. Bankalar ve GSM operatörleri ile KEP üzerinden yazışma yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

Fotoğraflar