UYAP Haziran Ayı Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti

UYAP Haziran 2019 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 

Bu güncelleme ile 511 madde üzerinde çalışma yapılarak sisteme yansıtıldı. 

Yükleme esnasında Genel Müdürümüz Sayın Ali ERDEM, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Oğuz AKALIN, Daire Başkanlarımız ve Tetkik Hâkimlerimiz; çalışmaları yakından takip ederek görevli personelden bilgi aldı. 

Yükleme sonucunda; 

  • Nüfus Müdürlüklerine gönderilmesi gereken mahkeme kararlarının web servis İle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmesi sağlandı.
  • İcra Müdürlüklerince verilen satış günlerinin UYAP Avukat Portal Sistemi üzerinden gösterilmesi sağlandı.
  • Avukatların, vekil oldukları Yargıtay dosyalardaki duruşmaları görebilmeleri sağlandı.
  • Avukat Portal üzerinden Ceza Mahkemesi dosyalarına gönderilebilecek evrak türlerine yetki belgesi türünün eklenmesine dair çalışma yapıldı.
  • İdari Para Cezalarına itirazların (trafik para cezası gibi) süreçleri, Vatandaş Portal ve Avukat Portal üzerinden görünür hale getirilmesi sağlandı. Bir sonraki aşama olarak bu İdari Para Cezalarına karşı adliyeye gitmeye gerek kalmadan Avukat ve Vatandaş Portal üzerinden itiraz edilebilmesi mümkün hale getirilecektir.
  • Bakanlığımızın yeni personel alımları ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının başvurularında, e-devlet üzerinden entegrasyon işlemleri kullanılarak (mernis, adli sicil, asal) başvuru formunun alınması ve güvenlik formlarının oluşturulması sağlandı.
  • Taşraya giden evrak kaydetme ekranında, Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf ve Vergi D.D.) ile Danıştay Dairelerinin (İ.D.D. ve V.D.D.) sorgulanabilmesi ve bu birimlere harç ve masraf tahsilatı yapılabilmesi, bu şekilde muhabere yolu ile açılacak davalarda vatandaşlara yükletilen havale ücretlerinin önüne geçilmesi sağlandı.
  • Tazyik hapsi ve ilam dosyasından hazırlanan "Ceza İnfaz Kurumuna Müddetname Yollama Yazısı" evrakının onayı tamamlandığında ilgili ceza infaz kurumuna düşmesi sağlandı.
  • Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilen ve mahkemece verilen tahliye ve tutuklama kararları, Cumhuriyet Savcısı ekranına düştüğünde “Günlü İş” vardır uyarısı verilmesi, ayrıca bu iş bir günü geçtiğinde de “Geç Kalan İş” vardır uyarısına dönüşmesi sağlandı.
  • MTS Projesi kapsamında, itirazın iptali davalarının dosya açılışında İcra Müdürlüğü dosyasının seçimi zorunlu hale getirildi.
Fotoğraflar