UYAP Haziran Ayı Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti
UYAP Haziran 2021 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak Bakan Yardımcımız Sayın Uğurhan KUŞ'un katılımlarıyla 4 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.


Yükleme sonucunda; 
 1. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerince hazırlanan Şüpheli/ Sanık Takip Karar formunun hazırlanması işlemlerinde formun emniyet birimlerine (ekip birimleri) entegrasyon ile otomatik gitmesi, Jandarma Birimlerine ise Uyap Bilişim Sistemindeki Jandarma birimi iş listesine otomatik düşürülmesi sağlanmıştır.
   
 2. Dosya ayrıntı bilgileri ekranına önemli evraklar butonu eklenmiştir. Böylelikle iddianame, tutuklama kararı, adli kontrol kararı, takipsizlik kararı, savcılık ifade tutanakları, tensip zaptı, duruşma zaptı, talimat duruşma zaptı, yakalanan şahsın sorgu tutanağı, gerekçeli karar, istinaf ilamı, Yargıtay ilamı evraklarının görüntülenmesi sağlanmıştır.
   
 3. Hukuk Mahkemelerinde yeterli masraf bulunmayan dosyalarda bir defaya mahsus Elektronik Tebligat hazırlanabilmesi sağlanmıştır.
   
 4. Vezne ekranlarında reddiyat türlerine SGK Masraf İade nedeni eklenerek, SGK kurumuna yapılan ödemelerin entegrasyon ile gönderilebilmesi sağlanmıştır.
   
 5. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum için oluşturulan İcra/Ödeme emri ve benzeri yazışmalarda, tarafın T.C Kimlik Numarası yok ise diğer bilgilerin yansıtılması sağlanmıştır. Tebligat mazbatalarında kişisel verilerin yıldızlanarak gizlenmesi işlemi yapıldı.
   
 6. Reddiyat ekranlarına SGK Ödemesi seçeneği getirilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemelerin entegrasyon ile gönderilmesi sağlanmıştır.
   
 7. Elektronik Satış Portalında, ihale katılımcılarının yazılı sorularına yazı olarak cevap verebilecek “E-Satış Yardımcısı” programı geliştirilmiştir.
   
 8. Gerçek Kişilere Yapılan Tebligat Zarfı/Mazbatasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında; Anne, Baba ve Doğrum Tarihinin Tam Olarak Yansıtılmaması sağlandı.
   
 9. Başka Birimden Dosya Görüntüleme ekranında denetimli serbestlik dosyalarının görüntülenebilmesi sağlandı.
   
 10. Duruşma gün verilmesi ekranında avukat duruşma sorgulama butonu eklendi. Böylece vekillerin duruşmalarının olmadığı güne duruşma verme imkanı sağlandı.
   
 11. Vatandaş Portal üzerinden Yargıtay İlk Derece Dosyalarında (Hukuk/Ceza) Ödeme İşlemlerinin Yapılması sağlanmıştır.
Fotoğraflar