UYAP Eylül Ayı Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti
Uyap Eylül 2020 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak Bakan Yardımcımız Sayın Uğurhan Kuş'un katılımlarıyla 25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Yükleme sonucunda; 
 1. Covid-19 Salgın Hastalığı nedeniyle adliyelerde yoğunluğu önlemek amacıyla İcra Ceza Mahkemelerine açılan davaların Avukat ve Vatandaş portalından açılması ve bu davaların İcra Ceza Mahkemelerine tevzi edilmesine ilişkin işlemlerin kullanıcıların hizmetine sunulması sağlanmıştır.

 2. Avukat Portal ve Vatandaş Portal’dan Sulh Ceza Hâkimliklerince verilen değişik iş kararlarına itiraz edilebilmesi sağlanmıştır.

 3. Avukat Portaldan Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları için vekaletname gönderilebilmesi ayrıca gönderilecek vekaletnamelerin harcandırılmasına ilişkin yazılım çalışmaları Eylül ayında yapılacak yükleme ile hizmete sunulması sağlanmıştır.

 4. Hukuk Mahkemeleri Grafiksel Dosya Analizler” ekranı geliştirilmiş olup, geliştirme ile Hukuk Mahkemelerinin genel durum analizi tüm yönleri ile rapor halinde alınabilecektir.

 5. Avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalarına seyahat etmeye gerek kalmaksızın bulundukları yerlerde gerek bilgisayar gerekse mobil platformlar üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilecekleri e-duruşma sistemi pilot olarak Ankara Batı Adliyesinde başlatılmıştır.

 6. Celse mobil uygulaması üzerinden avukatlara bildirim gönderilebilmesi sağlanmıştır.

 7. 2004 İİK 78 Madde Kapsamında Borçlu kişi ve kuruma ilişkin mal, hak veya alacağın mahiyeti hakkında kullanıcıya bilgi verilmesinin sağlanmıştır.

 8. Avukat Portalda 30 dakika olan oturum açık kalma süresinin 60 dakikaya çıkarılması sağlanmıştır.

 9. Avukat Portal üzerinden açılan ilamsız takiplerde ilamsız bilgileri ekle penceresindeki ‘Diğer’ seçeneğinde açılan diğer alacak bilgileri panelindeki açıklama alanındaki karakter sayısının 1500 olarak güncellenmiştir.

 10. Avukat Portal üzerinden Hukuk ve İdari dava açma ile İcra takibi başlatma ekranlarında yer alan ortak TARAF BİLGİLERİ ekranında Kurum eklemesi yapılması sağlanmıştır.

 11. Avukat Portalda Haciz Talebi Gönderme ekranlarında İmzasız Doküman Eklenmek İstediğinde Uyarı Verilmesi sağlanmıştır.

 12. İlamlı-ilamsız icra takibi işlemlerinde taraf iban bilgisi girişine ek olarak takip açılış işleminde avukatın kendi iban bilgisi girişini yapabilmesi ve dosya bazlı iban değişikliği yaparak safahat bilgilerine bu bilginin yansıtılması sağlanmıştır.

 13. Vatandaş Portal üzerinden yapılan arabuluculuk başvuru ekranlarının, Vatandaş portalda kullanılan hukuk mahkemeleri dava açılış ekranına göre uyarlanmasının sağlanmıştır.

Fotoğraflar