UYAP Aralık Ayı Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti
Uyap Aralık 2020 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak  19 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Yükleme sonucunda; 
 • Ceza Muhakemesi Kanununun 141. ve devamı maddeleri gereği açılacak tazminat davalarının (koruma talebi tedbirleri nedeniyle tazminat) Avukat ve Vatandaş Portal üzerinden tevzi sistemi ile açılması sağlanmıştır. Portal ekranlarında bulunan Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Dava Açılış İşlemleri ekranı açılarak tazminat davasının açılacağı il ve ilçe (ilgili birimdeki tevzi bürosu) seçilerek davacı ve davalı taraf bilgileri girişi yapılmaktadır. Ayrıca bu ekranda davacının davaya konu ettiği ilgili CMK hükümleri girişi yapılması zorunludur. Dava açıldığında tevziye açık Ağır Ceza Mahkemeleri arasında puanlamaya göre otomatik olarak tevzi edilmektedir.
 • Murisin taraf olduğu Hukuk, İdari Yargı ve İcra dosyalarının mirasçılarına gösterilmesi için E Devlet hizmeti sunulması için çalışma yapılmıştır.
 • Elektronik Satış Portalı / Favori Aramalar alanı oluşturulmuştur. Öncelikle istenilen arama kriterlerinin seçilerek arama yapılması sonrasında bu kriterlerin favori olarak eklenilmesi gerekmektedir. İstenmesi halinde kriterlere uyan ilanlara dair elektronik posta adresine bildirimde bulunulması sağlanmıştır.
 • Elektronik Satış Portalı / Kazandığım İhaleler ekranında, “Evrak İşlemleri” düğmesi ile ihale alıcısı olarak kayıtlı bulunan kişi tarafından ilgili dosyaya (pdf, jpg, png, jpeg, image/jpg, image/jpeg, tif, tiff, JPG, JPEG, PNG, PDF, TIF, TIFF)  türlerinde evrak gönderilebilmesi imkânı sağlanmıştır.
 • Arabulucuların, ücretlerinin bürolar tarafından reddiyat yapılarak ödenip ödenmediğinin dosya üzerinden takibi sağlanmıştır.
 • Celse Avukat / E-adalet Vatandaş mobil uygulamalarında taraf/vekil kaydı yapılması ve silinmesi durumunda bildirim yapılmasının tetiklenmesi sağlanmıştır.
 • CELSE Avukat Mobil Bilgi Sistemi’nin test süreci tamamlanmış olup gerçek ortam yüklemesi yapılacaktır.
 • Avukat Portal Üzerinden Haksız Koruma Tedbir Nedeniyle Tazminat davası açma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
 • E-Adalet Vatandaş Mobil Bilgi Sistemi’nin test süreci tamamlanmış olup gerçek ortam yüklemesi yapılacaktır.
 • Vatandaş Portal Üzerinden Koruma Tedbir Nedeniyle Tazminat davası açma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
 • Miras Bırakanın Dosyalarının Mirasçılara Gösterilmesi ( Hukuk Dava Dosyası, İcra Dava Dosyası, İdari Yargı Dava Dosyası) E devlet uygulaması kullanıma açılmıştır. Böylece murisin taraf olduğu dosya bilgilerine mirasçıları tarafından erişim imkanı getirilmiştir.
 • SGK - İşe Giriş - Çıkış Bilgilerinin UYAP SGK Ekranlarına yansıtılması ile ilgili entegrasyon servis çalışması tamamlanmıştır. Özellikle iş davalarında ihtiyaç duyulan SGK bilgilerine erişim hızlandırılarak yargılamada gereksiz yazışmalar ve yargılamanın uzaması engellenecektir. Ekran çalışmaları devam etmektedir.
 • YSK-UYAP Entegrasyonu kapsamında Kısıtlılık Kararları, Kesinleşme Şerhi ve Ek Kararların UDF formatında YSK ya gönderilmesi entegrasyonu tamamlanmıştır.
 • Görme engelliler tarafından kullanılan jaws programında belgedeki üst başlık için öncelikle sürüm numarası ve klasörün referansı olmadan belgenin adı, belgenin elektronik imzası varsa imzalı doküman olduğu seslendirilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.
Fotoğraflar