UYAP Aralık Ayı Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti

UYAP Aralık 2019 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak 20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 

Bu güncelleme ile 524 madde üzerinde çalışma yapılarak sisteme yansıtıldı. 

Yükleme esnasında Bakan Yardımcımız Sayın Uğurhan KUŞ Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti. 

Yükleme sonucunda; 

 • Ön Ödemelik suçlarla ilgili taksitlendirme işleminin sistem üzerinden yapılabilmesi sağlandı.
 • Tarafla ilgili daha önce verilmiş Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı varsa bu kararların sorgulanabilmesi sağlandı.
 •  Seri Muhakeme Usulü Karar türünün sistemden uygulanabilmesi için Talepname Bilgilerinin Kaydedilmesi ekranı yapıldı.
 • Avukat ve Vatandaş Portal üzerinden idari para cezasına itiraz, trafik para cezasına itiraz taleplerinin Sulh Ceza Hâkimliklerine gönderilmesi sağlandı.
 • Bölge İdare Mahkemesi İstinaf ekranları için dosya ayrıntı bilgilerini gösterir yeni ekran yapıldı.
 • İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda KEP yerine e-yazışma yapılması için gerekli çalışmalar tamamlandı.
 • Barokart ve Paramkart sahibi avukat ve vatandaşların,  Barokart ve Paramkart hesabını kullanarak yapacağı harç/masraf ödemelerini vezneye gitmeksizin gerçekleştirebilmeleri sağlandı.
 • Avukat Portal üzerinden Vakıfbank kredi kartı ile yapılan ödemelerde, taksitli işlem yapılabilme imkânı sağlandı.
 • Avukat Portal üzerinden Bölge Adliye Mahkemesi dosyalarına vekâletname gönderilebilmesi sağlandı.
 • Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının, ilamlı takip açılışına eklenmesi sağlandı.
 • e-Tebligat gönderiminde, tebliğ edilecek evrak ekinin seçilmesi durumunda, tebligat paketine ilgili ekin de eklenebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Toplu Keşif Ödeneği ve Bilirkişi Ücretleri hesaplamalarının yapılabilmesi sağlandı.
 • Duruşma günü verilmesi ekranında, aynı mahkemede müstemir yetkiyle görev yapan hâkimlerin birbirinden bağımsız olarak aynı zaman dilimine duruşma günü verebilmeleri ve zaruret halinde beşer dakikalık duruşma aralıklarına bir duruşma daha eklenebilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.
 • Taşra uzman kullanıcılarının, personel görevlendirme işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmeleri için toplu birim seçerek görevlendirme yapabilmeleri sağlandı.
Fotoğraflar