UYAP Aralık 2021 Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti
 
UYAP Aralık 2021 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak toplam 503 maddenin yüklemesi  03  Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Yükleme sonucunda; 
 1. Mahkeme ve İcra dosyalarında “Bilirkişi Raporu" ve "Ek Bilirkişi Raporu" kaydedildiğinde Celse Mobil Uygulaması üzerinden taraf avukatlarına bildirim gönderilmesi sağlanmıştır.
 2. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlülerin sevk ve nakillerinde Covid-19 risk durumunun sorgulanabilmesi için HES Kodu Üretme Ekranı yapılmıştır.
 3. Vatandaş Portal ve Avukat Portal üzerinden adli yardım talepli hukuk davası açılış işlemi sağlanmıştır.
 4. İcra Hukuk Mahkemesi "İcra Takiplerinde Adli Yardım Talebi" dava türünde icra dosyası seçimi zorunluluğu kaldırılmıştır.
 5. Avukat Portal üzerinden Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla baktığı dosyalara erişim sağlanarak işlem yapılması ve ilgili Dairelere vekâletname gönderme imkanı getirilmiştir.
 6. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında; İddianame ile duruşma gününün sanık  ve mağdurun dosyasında kayıtlı cep telefonuna SMS ile bildirilmesi sağlanmıştır.
 7. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında; İddianamelerdeki isabet oranını artırmak amacıyla yargılamanın sonucunun, iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısının personel ekranına düşürülmesi sağlanmıştır.
 8. İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişinin serbest bırakılmasını düzenleyen CMK’nın 94/3 maddesi ile uyumlu olacak şekilde UYAP ekranları tasarlanmıştır.
 9. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında; Adli Tıp Kurumu ekranlarında hedef süre  uygulanmasına ilişkin olarak raporlamaya ilişkin ekranlar gerçek ortama aktarılmıştır.
 10. Sosyal Güvenlik Kurumu 4/A hizmetlerinin bildirildiği iş yerlerine ait vergi kimlik numarası bilgisi ile asıl ve alt işveren hizmet bilgilerinin sorgulanabilmesine yönelik entegrasyon çalışması tamamlanmıştır
 11. Danıştay E-Devlet Entegrasyonu ile Danıştay Avukat-Vatandaş-Kurum Portal Entegrasyonu sağlanmıştır.
 12. İdari yargı ekranlarında FTS (Full Text Search) arama ekranında ara kararların da aranması olanağı sağlanmıştır.
Fotoğraflar