Tamir Atölyemizden 70 Milyon TL'lik Tasarruf
Satın alınan donanımların bakım ve onarımlarının Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Tamir Atölyesinde yapılmasıyla bugüne kadar 70 milyon Türk Lirası tasarruf sağlanmıştır.
Fotoğraflar