Resmi Yazışma Kuralları Eğitim Videosu Tüm Personele Atanmıştır.

2646 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup  Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 24 bölümlük eğitim videosu, uzaktan eğitim sisteminden tüm personele tanımlanmıştır.

Ayrıca Yönetmeliğe ilişkin hazırlanan kılavuz, Yönetmelik maddelerine ilişkin detaylı açıklamaları ve uygulamaya ilişkin kapsamlı örnekleri içermektedir.

UYAP Uzaktan Eğitim ekranlarına Portal sayfası üzerinden e-imza ile giriş yaptıktan sonra UYAP Bağlantıları altında bulunan Uzaktan Eğitim linkine tıklayarak şifresiz olarak veya https://uyapegitim.adalet.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı (absicilno), parola(uzaktan eğitim parolası) girerek ulaşabilirsiniz.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız