PGM e-Twinning Projesi Kapsamında Uzman Ziyareti
"Yargı Hizmetlerinde Yardımcı Personelin Verimliliğinin ve Eğitim Kalitesinin Artırılması Projesi" kapsamında, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı(RTA) Sayın Robin Jarman ve 3.Bileşen Kısa Dönem Uzmanı Tanya Kennedy tarafından, Genel Müdürlüğümüze ziyaret gerçekleştirilmiştir. Heyet Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Ömür Kadri SARI tarafından kabul edilerek, katılımcılara UYAP Bilişim Sistemi Modülleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Personellerin istihdamı, performans ölçümleri, UYAP Bilişim Sistemine nasıl dahil edildikleri, herhangi bir ön eğitim geçirip geçirmedikleri konuları ile uzaktan eğitim sistemimiz hakkında da bilgi verilmiştir. Ayrıca uzmanlar tarafından, mahkeme ve savcılık süreçlerine dair belirlenmiş iş adımları konusunda bilgi verilmesi talep edilmiştir. Ayrıntı iş adımlarının, PGM aracılığıyla proje kapsamında uzmanlar ile paylaşılabileceği belirtilmiştir.
Fotoğraflar