ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Aldık
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Aldık
 
Akredite olmuş ve uluslararası geçerliliği bulunan belgelendirme kurumu tarafından yapılan denetim sonucunda ISO 27001:2013 standardını sağladığı tespit edilen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini aldı.

Adalet hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemlerini ve projelerini başarı ile yürüten Genel Müdürlüğümüz, ilk kez 2012 yılında aldığı ve yapılan  denetimler ile yenilenen ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Sertifikası ile tüm iş süreçlerinde bilgi güvenliği ile ilgili kriterleri uyguladığını, uluslararası geçerli bir standart ile belgelendirdi.

Bilgi varlıklarının korunarak, bilgi alışverişi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kişisel verileri işlenen vatandaşlara güven verilmesine yönelik olarak ISO 27001 standardına uygun hazırlanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Genel Müdürlüğümüzde uygulanmaya başlandı. Uygulama ile Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında; işlenen, saklanan ve taşınan bilginin güvenliği sağlanarak, bilgi güvenliği ihlallerinin engellenmesi amaçlanmaktadır.