“Gelir İdaresi Başkanlığı İle Adalet Bakanlığı Arasında Veri Paylaşımı” Programı Gerçekleştirildi
Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından finanse edilen, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi doğrultusunda “Gelir İdaresi Başkanlığı İle Adalet Bakanlığı Arasında Veri Paylaşımı” konulu program gerçekleştirilmiş olup programda, Genel Müdürümüz Oğuz AKALIN tarafından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), Tetkik Hâkimimiz Mehmet KURUÇALI tarafından UYAP Veri Entegrasyonu ve Veri Paylaşımı konularında sunum yapılmıştır.
Fotoğraflar