Brüksel-Lahey Çalışma Ziyareti

Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması kapsamında Başkanlığımız projesi olan UYAP Bilişim sisteminin uluslararası platformda tanıtılması ve yurt dışında e-adalet hizmetlerinin ne şekilde gerçekleştiğinin incelenmesi bakımından 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Brüksel Adalet Bakanlığı ve Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İdris Ünal başkanlığındaki heyete Brüksel ve Lahey Adalet Müşavirleri Musa TANRISEVEN ile Hakan YAVUZ eşlik etmiştir.

26 Haziran 2018 tarihinde Brüksel'de bulunan Belçika Adalet Bakanlığı (Service Public Federal Justice) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda bir araya gelinen toplantıda, Adalet Bakanlığı Adaletin Modernisazyonu Birimi Müdür Yardımcısı Karel Tobback tarafından, fiziksel mesafeleri ortadan kaldırarak vatandaşların adalete hızlı erişim sağlayabilmesini amaçlayan "Geleceğin Mahkemesi", Belçika Noterler Birliği Federasyonu Bilgi İşlem Birimi Başkanı Jo VERCRUYSSE tarafından ise "Belçika Noter Kurumunun Dijital Dönüşümü" konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca toplantıda heyette yer alan tetkik hâkimleri Ömür Kadri Sarı, Abdurrahman Ünlü, Ümit Ertaş ile bilgisayar mühendisleri İzzet Cemil Bozoğlu ve Yunus Emre Tıraş da UYAP Bilişim Sistemi hakkında bilgiler vermişlerdir.

Yine Brüksel'de ziyaret edilen Ulusal İcra Dairesi'nde, İcra Hukuki Uzmanlık Merkezi Genel Müdürü Geert De Poortere tarafından "İtiraz Edilmeyen Borçların Tahsilatı" konulu sunum  gerçekleştirilmiş olup heyetimiz tarafından da katılımcılara ülkemizdeki e-adalet sistemi, SEGBİS, KEP, SMS Bilgi Sistemi, E-Dava, Celse uygulaması, UYAP'ın tüm adli birimleri, diğer kamu ve özel kuruluşlarla entegrasyonu, sağladığı faydalar, sunulan hizmetler hakkında bilgi verilip, konularla alakalı kitapçık ve broşürler takdim edilmiştir.

Brüksel ziyaretlerini, Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ ile tamamlayan heyetimiz, 28 Haziran 2018 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentine geçmiş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanında incelemelerde bulunmuştur. Nihayet, Lahey büyükelçiliğindeki elçi müsteşar Alper YÜKSEL Bey'in ziyareti ile seyahat noktalanmıştır..

Fotoğraflar