Azerbaycan Heyetinin Başkanlığımızı Ziyareti

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak görev yapmakta olan "Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN)" Kurumu'nun bilgi paylaşımı yapmak ve başarılı e-Devlet projelerini incelemek amacıyla ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türsat e-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörü Sayın Ahmet YAZICI eşliğinde ASAN Hizmet Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sayın Abdul ALIYEV , “e-Devlet Geliştirme Merkezi” Müdürü Sayın Fariz JAFAROV, e-Devlet ve Dijital İnovasyonlar Birimi, Baş Danışmanı Sayın Famil RAHIMOV, e-Devlet ve Dijital İnovasyonlar Birimi Danışmanı Sayın Shalala HAMZAYEVA , “e-Devlet Geliştirme Merkezi” Yazılım Daire Başkanı Sayın Mehdi JAVADOV ve “e-Devlet Geliştirme Merkezi” Yazılım Dairesi, e-gov Çözümler Uygulama Birimi'nde Yazılımcı Farid SAMADOV 28/11/2018 tarihinde Başkanlığımıza ziyarette bulunmuşlardır.

Heyet Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Oğuz AKALIN tarafından kabul edilerek, katılımcılara Dış İlişkiler Şefliği Tetkik Hâkimi Ömür Kadri SARI tarafından ülkemizde sunulan e-adalet hizmetleri ile UYAP Bilişim Sistemi hakkında sunum yapılıp, ilgili tanıtım materyalleri takdim edilmiş, katılımcıların Bilirkişi Portal, SMS Bilgi Sistemi, Uyap istatistikleri ve arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılmasına yönelik soruları ilgili teknik personel tarafından cevaplanmıştır.

Fotoğraflar