Avrupa Birliği Eşleştirme Projeleri Heyeti
Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi  "Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında, uzmanlar Sayın Geraint JENKINS, Richard BURTON, Nur Banu UĞURLU ve Mark VELJOVIC tarafından ülkemizdeki e-Tebligat uygulamaları hakkında bilgi edinilmek üzere Başkanlığımıza ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Heyet Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Ömür Kadri SARI tarafından kabul edilerek, katılımcılara SMS Bilgi Sistemi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve e-Tebligat uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, katılımcıların soruları ilgili teknik personel tarafından cevaplanmıştır. 
 
Fotoğraflar